Przejdź do treści
Wise People – tworzymy strony internetowe, które rozwiązują problemy

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności skierowana jest do użytkowników naszej strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://www.wisepeople.pl. W tym dokumencie szczegółowo opisujemy, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz formularza kontaktowego.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i dokładamy wszelkich starań, aby przestrzegać przysługujących Ci praw. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane: RODO).

Administrator danych i możliwość kontaktu z Administratorem

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka WISE People Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. ks. Ignacego Skorupki 102/14, 85-156 Bydgoszcz), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000736714, NIP: 9532750999, REGON: 380521440, kapitał zakładowy: 5.000 zł, e-mail: [email protected] (zwana dalej: Administratorem).

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

1) W związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, w zależności od tego z jakich funkcjonalności strony korzystasz i w jakie interakcje z nami wchodzisz, w szczególności:

a) dane kontaktowe – podczas korzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, w zakładce „Kontakt” (https://wisepeople.pl/kontakt/, „Webinar” (https://wisepeople.pl/webinar) oraz „Bezpłatna Konsultacja” (https://wisepeople.pl/konsultacja) możemy prosić o podanie niektórych danych osobowych, takich jak Twoje imię, nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. Te informacje są zbierane w celu nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania kontaktu z Administratorem.

Niepodanie tych danych może nam utrudnić lub całkowicie uniemożliwić kontakt z Tobą. Niezbędność przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i kontakt z Tobą stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) działania marketingowe – te same dane mogą być przetwarzane jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych. Możemy używać Twoich danych osobowych, takich jak adres e-mail lub numer telefonu, do wysyłania Ci informacji o naszych produktach, usługach, promocjach i aktualnościach związanych z naszą działalnością. Masz prawo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji w tym celu skontaktuj się z nami. Podstawą przetwarzania tych danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) dane techniczne – podczas odwiedzania naszej strony internetowej, nasze serwery mogą automatycznie zbierać informacje techniczne, takie jak adres IP Twojego komputera, rodzaj przeglądarki internetowej, wykorzystywany przez Ciebie system operacyjny, strony internetowe czy też informacje dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. Te dane są anonimowe i wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych, analizy trendów, administracji strony lub do doskonalenia naszych usług. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Platformy jest dobrowolne. Możesz skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania nam informacji o Twojej wizycie na stronie internetowej. Przetwarzanie tych danych osobowych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) pliki cookies – nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies w celu poprawy jakości naszych usług oraz dostosowania treści do Twoich preferencji. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu, które zbierają informacje o Twoim zachowaniu na stronie. Szczegółowe informacje na temat plików cookies, opisane zostały szczegółowo w dalszej części niniejszej polityki prywatności, a podstawą przetwarzania tych danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawo do wycofania zgody

Każdorazowo zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami. Zwracamy jednak uwagę, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej czy nawiązanie kontaktu z nami.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

1) W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii swoich danych(art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),

c) usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

e) przeniesienia swoich danych osobowych (art. 20 RODO), a także:

f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora (art. 21 ust. 1 RODO).

2) Pamiętaj, że w każdym przypadku gdybyś uznał, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, to niezwłocznie skontaktuj się z nami, a my gwarantujemy niezwłoczne wyjaśnienie sprawy, a jeśli to będzie konieczne to niezwłoczne podejmiemy niezbędne środki w celu wyeliminowania niezgodności. Niezależnie od powyższego informujemy, że przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Ponadto, w celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane m.in. podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingu strony internetowej czy też podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi konsultingowe, marketingowe lub prawne. Dodatkowo, w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, możemy przekazać Twoje dane osobowe do Google Ireland Limited. podmiot ten ma dostęp do danych osobowych, które przetwarzamy w związku z tworzeniem statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej oraz wyświetlaniem reklam w ramach wyszukiwarki Google.

Czas przechowywania danych

1) Dokładamy wszelkich starań, aby przechowywać Twoje dane osobowe wyłącznie tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne – po tym czasie je usuwamy. Dlatego też informujemy, że:

a) jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak korzystasz ze strony oraz przez okres do jednego roku po jej opuszczeniu,

b) jeżeli jesteś osobą, która napisała do nas za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub skontaktowała się z nami w inny sposób – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak długo trwa kontakt pomiędzy nami a Tobą. Po jego zakończeniu oraz upływie 1 roku, usuwamy dane osobowe, które pozyskaliśmy w ten sposób,

c) jeżeli jesteś osobą, która wyraziła zgodę na kontakt z nami w celach marketingowych, przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawne wymagają dłuższego okresu przechowywania lub gdy jest to uzasadnione zgodnie z naszymi obowiązkami prawnymi.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Jeżeli jednak okaże się to absolutnie konieczne, wówczas przekazanie danych osobowych następować będzie zgodnie z postanowieniami rozdziału V RODO.

Wykorzystywanie plików cookies i innych technologii

W związku z tym, że odwiedzasz naszą stronę internetową, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane stosowane przez nas pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookies możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Ciebie z aplikacji lub strony internetowej, czy też informacje o używanym przez Ciebie urządzeniu lub oprogramowaniu. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również inne, podobne do plików cookies technologie optymalizujące ich działanie, w związku z którymi może dojść do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli w niniejszej polityce odnosimy się do plików cookies, oznacza to również podobne do plików cookies technologie. Pliki cookies służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookies sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania z naszej strony lub aplikacji.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania. Są wykorzystywane do tego, aby analizować ruch na naszej stronie internetowej oraz wiązać Twoją obecność na stronie z wykorzystywanymi przez Ciebie portalami społecznościowymi. Dokładamy starań, aby korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów, które gwarantują bezpieczeństwo Twojego urządzenia, oprogramowania oraz Twoich danych. Dotyczy to również stosowanych przez te podmioty plików cookies.

Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookies w ramach Twojego urządzenia. Ustawienia dotyczące korzystania z plików cookies znajdują się w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookies lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików cookies w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookies generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. W takim wypadku nie dojdzie jednak do zapisania plików cookies podmiotów z którymi współpracujemy.

Pamiętaj, że w przypadku ograniczenia stosowania plików cookies, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

Postanowienia końcowe

Jako Administrator jesteśmy świadomi znaczenia należytej ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej przez nas działalności, w tym zwłaszcza praw i wolności osób, których dane dotyczą, dlatego też zapewniamy Cię, że podejmujemy niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych osobowych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymagania wynikające z RODO i z innych przepisów prawa oraz chronić prawa i wolności osób, których dane dotyczą.

Stosowane przez nas zabezpieczenia ochrony danych osobowych odpowiadają możliwemu ryzyku naruszeniu praw osób, których dane dotyczą. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub żądania dotyczące naszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami.